top of page

2023 | 1009 巡安繞境活動 - 第三天

2023 | 0829 五股開臺尊王聖誕普渡

2023 | 1007 巡安繞境活動 - 第一天

2022 | 1111淺談數位化設計與應用於文物修復應用之案例分享

2022 | 1013 國姓爺的雲林路徑-實境遊戲踩線團

2022 | 0811 五股開臺尊王聖誕大典

2022 | 0220 五股開臺尊王過爐繞境儀式

2020 | 1110 五股開臺尊王百年香路

2020 | 1103 五股開臺尊王過爐民俗之場域背景

2020 | 1031 五股開臺尊王信仰介紹

bottom of page